Filtre

Araç motor gücüne de etki eden filtrelerin insan sağlığı üzerindeki etkisi de önem taşımaktadır.

Etkin kullanım için Hava – Polen - Yağ ve Yakıt filtrelerinin belirli periyotlarda düzenli olarak değiştirilmelidir.